Card image cap
VIETCOMBANK

Chi nhánh Láng Hạ

profile-sample1 profile-image

NGUYỄN ANH ĐỨC
(Nad)Thông tin cá nhân

Card image cap
TCB - Techcombank

Chi nhánh Đống Đa

NGUYỄN ANH ĐỨC

🛖 Địa Chỉ: 123ABC, đường GHI JKL, Phường MNO, tp.PQR
📞 SĐT / Zalo: 0123 456 789
✉️ Email cá nhân: id@anhduc.net
✉️ Email công việc: info@anhduc.net

📀 ️Discord: @nad
💻 Topic Game Voz: @nad
📋 Steam Review: @nad
▶️ Channel Youtube: @nad